Beëindigen van de onderneming

Een onderneming kan op verschillende manieren eindigen, dit kan door middel van een verkoop een overname of simpelweg het stoppen met ondernemen. Bij het beëindigen van een onderneming komt op fiscaal gebied nog wel het een en ander kijken, zo kunt u denken aan de stille reserves in uw bedrijf en de eindafrekening.

Verkoop van de onderneming

Bij een bedrijfsoverdracht speelt belastingheffing een belangrijke rol. Daarbij maakt het verschil of het gaat om bijvoorbeeld de overdracht van een eenmanszaak, uw aandeel in een vennootschap onder firma of de overdracht van aandelen in een BV. Vaak zal over de verkoopwinst moeten worden afgerekend, maar dat hoeft niet altijd. Om heffing bij een bedrijfsoverdracht te voorkomen is het belangrijkste advies deze tijdig voor te bereiden. Om de overdracht van een onderneming fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de verkoop kan het zomaar enkele jaren aan voorbereiding kosten.

Voor de verkoop is het allereerst van belang de juiste juridische structuur aan uw bedrijf te geven. Idealiter heeft u dit advies reeds bij oprichting gekregen, maar vaak is dit met het oog op kostenbesparing destijds niet tot de realiteit geworden. Daarnaast zal je de onderneming op een waarde moeten gaan schatten. Hierbij is het niet alleen belangrijk om na te denken over wat je voor je bedrijf wil krijgen maar ook wat het precies is dat je wilt gaan verkopen en wat je met het geld wil gaan doen. Zit er bijvoorbeeld een fiscale oudedagsreserve in de onderneming of is de onderneming zelf bestemt voor uw pensioen? Misschien wil u het geld wel gebruiken om een nieuwe onderneming op te starten. Alle mogelijkheden hebben hun eigen fiscale voorkeuren, je kunt hier het beste tijdig contact voor opnemen met een van onze fiscaal adviseurs.

Familieopvolging

Wanneer u als ouder een onderneming drijft en deze om wat voor reden dan ook wilt overdragen aan uw kinderen, heeft dit fiscale gevolgen. De kans is groot dat uw kinderen niet over voldoende financiële middelen beschikken om u in een keer uit te kopen, en daarnaast zou een dergelijke uitkoop ook leiden tot een belasting van de overwaarde. Ook bij een familieoverdracht is het van belang dat dit proces tijdig wordt begonnen om dit op een fiscaal vriendelijke manier af te handelen, en alle familieleden tevreden te stellen. Bij KLIP helpen wij u graag om een overdracht voor te bereiden en te faciliteren.