De B.V.

Verschillende belastingen hebben verschillende belastingtarieven. Zo heeft de vennootschapsbelasting een tarief van 20% tot 25%. De inkomstenbelasting loopt op tot maximaal 52%. Je zou dus verwachten dat het altijd veel voordeliger is om te ondernemen in de B.V. Een aantal aspecten zijn echter van belang als je overweegt om over te gaan naar de B.V.

Salaris

Wanneer je de overstap maakt van een eenmanszaak ben je niet langer een ondernemer, je wordt dan directeur groot aandeelhouder (DGA). Een DGA is in loondienst bij zijn eigen B.V. Je krijgt loon dat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Zo wordt er verwacht dat je minimaal € 45.000 brutosalaris geniet. Afhankelijk van je situatie kan het zijn dat het loon nog hoger moet zijn. We adviseren je hier graag over.

De B.V. is een rechtspersoon

Met je eenmanszaak kan je doen en laten wat je wil. De B.V. is een rechtspersoon, dit betekent dat de B.V. net als een natuurlijk persoon (een mens) zijn eigen rechten en verplichtingen aan kan gaan. Dit heeft als gevolg bijvoorbeeld dat je verantwoording aan de B.V. moet afleggen bij de opname van gelden en zakelijk moet handelen. Dit maakt dat het binnen de BV allemaal een stuk formeler wordt. De boekhouding zal nog een stuk professioneler opgezet en bijgehouden moeten worden, beslissingen moeten worden gedocumenteerd en opgeslagen worden, alle privé onttrekkingen moeten verantwoord worden binnen de BV. Je krijgt als het ware weer een “baas” boven je, de BV. Doordat je in loondienst bent en  De overgang naar de BV is er niet een die je zomaar even neemt er komt behoorlijk veel bij kijken, denk hierbij aan de oprichting bij de notaris en de verzwaarde administratieve lasten. Hier staan echter wel weer veel mogelijkheden tegenover, vooral als je onderneming serieuzere vormen aan begint te nemen. Voor de BV geldt immers dat één BV eigenlijk geen BV is. Je zal al snel toekomen aan een structuur met een holding-bv en een werkmaatschappij en misschien nog wel meer.

Aansprakelijkheid voor de DGA

De B.V. is een rechtspersoon en is dus in eerste instantie aansprakelijk. Gaat de BV failliet, dan zijn de aandeelhouders niet aansprakelijk voor de schulden van de BV. Voor de DGA is de beperking van de aansprakelijkheid echter minder groot. Zo zal een deel van de behaalde winst in de BV blijven en dus alsnog onder de aansprakelijkheid van de BV vallen. Het is risicovol om vlak voor een faillissement nog geld uit de B.V. te halen, dit zijn mogelijk paulianeuze handelingen. Je blijft als directeur in privé aansprakelijk in het geval je verantwoordelijk bent voor de financiële situatie en er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Aangezien je als DGA het voor het zeggen hebt binnen de BV ben je zelf verantwoordelijk voor de genomen beslissingen. Ook kan een kredietinstelling als de bank eisen dat je bij een krediet in privé mee tekent. De aansprakelijkheid voor de te betalen belastingen zoals de omzetbelasting en de loonbelasting geldt in principe ook voor de bestuurder van de B.V. 

Voordelen van de B.V.

In de BV worden inkomsten niet direct in privé belast, winst kan als het ware geparkeerd worden in de vennootschap. Waar je in de eenmanszaak of de VOF gelijk in box 1 voor alle behaalde winsten wordt belast tot een maximaal percentage van wel 52%, heb je in de BV de mogelijkheid om geld in de BV te laten staan en deze te gebruiken voor de uitbreiding of als investering. Vanaf een winst van ongeveer € 80.000,- begint de overgang naar de BV interessant te worden, mits je de "over"winst (de winst na aftrek van het loon) in het bedrijf achter laat ter herinvestering. Mocht je de volledige winst naar privé willen halen dan ligt het omslag punt zo rond de € 150.000,-. Uiteraard is dit slecht een indicatie en zal het precieze omslagpunt afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie.

Fiscale gevolgen van de overgang 

In de eenmanszaak word je belast met inkomstenbelasting. Door de overgang naar de B.V., raakt de Belastingdienst een deel van de grondslag kwijt om belasting over te heffen. Niet meer belast worden in de eenmanszaak, wordt een staking genoemd. Alle winst behaald bij of met de staking wordt belast met inkomstenbelasting. Hierbij worden ook stille reserves belast. Deze belastingheffing kan daarom een liquiditeitsnadeel met zich meebrengen. Jij als ondernemer hebt je geld hard nodig voor het ondernemen. Voor de onderneming verandert er immers niets anders dan dat deze in een ander jasje wordt gevoerd! Daarom heeft de wetgever het mogelijk gemaakt om - onder strikte voorwaarden - over te gaan naar de B.V. zonder belasting te hoeven betalen. Dit noemen we "geruisloos omzetten". 

Overweeg jij een B.V. op te richten of je eenmanszaak om te zetten? Neem dan contact met ons!