Auto op naam van de zaak?

De auto is fiscaal gezien een verhaal apart. Je kunt ervoor kiezen om de auto op naam van de zaak te zetten of privé te houden, beide varianten hebben voor- en nadelen. Je bent niet altijd vrij in keuze: wordt de auto nagenoeg alleen voor de onderneming gebruikt dan wordt de auto verplicht tot het ondernemingsvermogen gerekend. Het omgekeerde geldt wanneer de auto grotendeels privé wordt gebruikt. Omdat vooraf niet bekend is wat de werkelijke kosten zijn en hoeveel kilometers er gereden gaan worden, is alleen een globale schatting te maken van de voordeligste optie. Het gaat dan om de werkelijke kosten, cataloguswaarde, het aantal gereden kilometers (voor het werk, woon-werkverkeer en privé) en het marginale tarief voor de inkomstenbelasting. Vanwege het aantal variabelen is de uitkomst van dit sommetje voor elke ondernemer weer anders, de keuze is daarom niet eenduidig vast te stellen. In algemene zin komt het erop neer dat het bij veel zakelijke kilometers en weinig overige kosten verstandig is de auto als privé-eigendom te houden. Worden er weinig zakelijke kilometers gemaakt en/of betreft het een duurdere auto of juist een jong-timer dan kan het voordeliger zijn de auto op naam van de zaak te zetten. Wil je langer met een auto blijven rijden dan kan deze beter privé aan worden geschaft omdat de bijtelling voor privégebruik altijd over de nieuwwaarde wordt gerekend. Om te bepalen of het in een specifieke situatie voordeliger is om de auto op naam van de zaak te zetten of om deze privé te houden maken we bij KLIP gebruik van een vragenlijst. Aan de hand van de gegeven antwoorden kunnen we een inschatting maken van de te verwachte fiscale gevolgen.

Auto als privé vermogen:

Indien u de keuze heeft gemaakt om de auto in privé aan te schaffen houdt dit niet in dat de kosten helemaal niet meer aftrekbaar zijn. Door het bijhouden van een kilometeradministratie heb je recht op een fictieve kostenvergoeding van €0,19 per zakelijk gereden kilometer. Bij zakelijk gereden kilometer gaat het om onder andere woon-werk verkeer en kilometers die aflegt onder weg naar een klant. Aangezien het gaat om een fictieve kostenvergoeding houd dit in dat alle werkelijk gemaakte kosten niet aftrekbaar zijn! Dus kosten voor onderhoud, aanschaf, benzine en parkeren vallen allemaal onder de €0,19 per kilometer.

Auto als ondernemingsvermogen:

Inkomstenbelasting/Vennootschapsbelasting:

Wanneer u de keuze heeft gemaakt om de auto tot het ondernemingsvermogen te rekenen dan kunt u alle bijna alle gemaakte kosten in aftrek brengen. Bewaar dus goed de facturen voor alle gemaakte kosten, ook wanneer deze op privé kilometers zien. Wanneer de auto van de zaak voor meer dan 500-km per jaar zakelijk wordt gebruikt geldt er een bijtelling voor privé gebruik. U zult moeten kunnen aantonen dat u per jaar minder dan 500 km in privé gebruik maakt van de auto indien u geen bijtelling wil. Dit kan enkel door een sluitende rittenadministratie bij te houden. De bijtelling voor privégebruik van de auto komt in de meeste gevallen neer op 25% van de nieuwwaarde van de auto, een flink bedrag dus. Dit bedrag wordt geacht als inkomen in natura te zijn genoten, je hebt immers het genot van de auto gehad en alle gemaakte kosten zijn door de zaak betaald. Bij zeer zuinige auto’s wijkt het percentage van de bijtelling af, deze bedraagt 20% of 14% afhankelijk van de zuinigheid. Daarnaast geld voor oudere auto’s (15 jaar en ouder) een bijtelling van 35% van de economische waarde, dit is vaak een stuk lager dan wanneer van de nieuwwaarde wordt uitgegaan.

Omzetbelasting:

Voor de Omzetbelasting geld in principe hetzelfde als voor de inkomstenbelasting. De voorbelasting is aftrekbaar op alle gemaakte autokosten (mits u btw-belast presteert). Maakt u in privé gebruik van de auto van de zaak dan zal er ook voor de BTW een bijtelling plaatsvinden. Dit houd in dat u aan het eind van het jaar aan de hand van een rittenadministratie een verdeling moet maken van het aantal kilometers dat u zakelijk heeft gereden en het aantal dat u in privé heeft gereden. Let op! De kwalificatie wijkt hierbij enigszins af van die in de inkomstenbelasting, woon-werkverkeer zijn geen zakelijke kilometers! Indien u geen sluitende rittenadministratie heeft kunt u er ook voor kiezen om een forfaitaire bijtelling toe te passen. Deze bijtelling bedraagt 1,5% of 2,7% van de catalogus waarde van de auto.

De keuze of een auto op naam van de zaak gezet moet worden is een lastige keuze die aanzienlijke fiscale gevolgen heeft. Aangezien je de keuze in principe maar een keer kunt maken, je mag immers niet elk jaar switchen, geven wij u graag persoonlijk advies op maat.