Aansprakelijkheid fiscale eenheid voor btw rechtsgeldig

Deborah BTW

 

Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat de aansprakelijkstelling voor openstaande btw-schulden van andere lichamen binnen de fiscale eenheid (FE) voor de omzetbelasting conform het EU-recht is. Deze aansprakelijkstelling botst niet met de communautaire beginselen van evenredigheid en rechtszekerheid. De BTW-richtlijn regelt namelijk niets over de aansprakelijkstelling van ondernemers die een FE vormen voor de omzetbelasting. Verder is de aansprakelijkstelling volgens het hof noodzakelijk voor de inning van belastingschulden. De fiscus kan geen belastingschulden innen bij de FE. De FE bestaat immers alleen fiscaal. De rechtszekerheid komt evenmin in het gedrang, want de fiscus stelt de FE voor de btw vast bij voor bezwaar vatbare beschikking. Wel vernietigde het hof een boetebedrag uit het bedrag van de aansprakelijkstelling, omdat het ontstaan van deze boete niet was te wijten aan de bv.