Eigen VSO vervalt niet door VSO adviseur

Deborah Administratieve verplichtingen Leave a Comment

Stel, de inspecteur sluit een vaststellingsovereenkomst (VSO) met een belastingadviseur met betrekking tot de aanslagen van zijn cliënten. In deze VSO kan de inspecteur opnemen dat de overeenkomst niet geldt voor zaken die al zijn afgewikkeld. In dat geval kunnen cliënten van de adviseur in beginsel geen beroep doen op de nieuwe VSO als zij eerder zelf met de fiscus …

Alleen rechter kan schorsende werking verzet opzij schuiven

Deborah Administratieve verplichtingen Leave a Comment

Als een belanghebbende in verzet gaat tegen een executie van een dwangbevel, vindt schorsing van deze executie plaats. Deze schorsende werking van het verzet kan onder voorwaarden opzij worden gezet. In een recente zaak heeft de Hoge Raad benadrukt dat alleen een rechterlijke beslissing de schorsende werking van het verzet kan ontnemen. De rechter kan dit bijvoorbeeld doen als het …

Register met informatie over werkelijke eigenaar

Deborah Administratieve verplichtingen Leave a Comment

Het Europees Parlement heeft een nieuwe richtlijn tegen witwassen aangenomen. Deze richtlijn verplicht EU-landen om binnen twee jaar openbare registers in te voeren waarin bedrijven moeten gaan aangeven wie hun werkelijke eigenaren (‘ultimate beneficial owners’) zijn. Zo’n UBO-register verschaft informatie over onder andere de naam, geboortedatum en nationaliteit van de eigenaar en het land waar hij woont. Deze informatie is …