Duurzame zelfbewoning ook mogelijk bij verkoopplannen

Deborah De ondernemer en de dga Leave a Comment

Als een ondernemer zijn bedrijfspand gebruikt voor duurzame zelfbewoning, heeft dit een drukkend effect op de te belasten waarde als dit pand overgaat naar het privévermogen. Volgens Hof Amsterdam kan een pand dat in de verkoop staat toch voor zelfbewoning dienen. In de zaak voor het hof was het pand ondanks de verkoopplannen feitelijk gebruikt voor zelfbewoning. De zelfbewoning had …

Afroommethode pas toegestaan na falen vergelijkingsmethode

Deborah De ondernemer en de dga Leave a Comment

De Belastingdienst wil voor het vaststellen van het te belasten loon van de dga van een bv nogal eens de afroommethode toepassen. Maar deze methode is lang niet altijd toegestaan. Zo oordeelde Hof Amsterdam onlangs dat de inspecteur eerst moet proberen de vergelijkingsmethode toe te passen. In deze zaak hield dit in dat de inspecteur had moeten nagaan wat het …

VAR komt definitief te vervallen in 2016

Deborah De ondernemer en de dga Leave a Comment

In 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. De Eerste Kamer is op 2 februari 2016 akkoord gegaan met de Wet DBA. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt daarmee per 1 mei, met een overgangsfase van een vol jaar. De overgangsfase zou eerder slechts tot 1 januari 2017 duren. In de verlengde overgangsperiode ligt de nadruk van het …

Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 

Deborah De ondernemer en de dga Leave a Comment

De Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe regeling treedt per 1 januari 2016 in werking en vervangt de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. Deze aanpassing wordt gedaan in verband met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Wet Flex-bv) op 1 oktober 2012 en ontwikkelingen in de rechtspraak. De regeling heeft betrekking op directeuren-grootaandeelhouders. Volgens de …

Normaal gebruikelijk loon voor parttime maar bekwame dga

Deborah De ondernemer en de dga Leave a Comment

Parttime werken kan voor een dga een reden om zijn gebruikelijk loon op een lager bedrag te laten stellen dan het minimumbedrag dat de Belastingdienst hanteert (€ 44.000 in 2015). Zijn de werkzaamheden van de dga echter van groot belang van het bedrijf, dan kan de fiscus toch het gebruikelijk loon stellen op het normbedrag. Zo verrichtte een arbeidsongeschikt verklaarde dga …