Aangiftepraktijk

Onze werkwijze
Onze cliënten voeren in principe zelf hun boekhouding in online boekhoudprogramma’s. KLIP advies biedt hierbij een adviserende rol. Na het invoeren van de boekhouding wordt deze door ons gecontroleerd en waar nodig feedback gegeven en instructies om de boekingen aan te passen. Vervolgens stellen wij de aangifte omzetbelasting op. Wij kiezen er bewust voor om de aangifte omzetbelasting voor onze cliënten te verzorgen. De kwartaalcontrole zorgt ervoor dat wij een vinger aan de pols houden en pro-actief kunnen adviseren. Na afronding van het jaar worden de jaarstukken opgesteld en de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over het afgelopen jaar. Voor ondernemers met een BV zal tevens de aangifte dividendbelasting van een dividenduitkering worden opgesteld. Mochten er giften worden gedaan dan stellen wij de bijbehorende aangifte schenkbelasting op.