Fiscale gevolgen van het bezitten van een eigen woning

Je eerste eigen woning kopen

Oost west, thuis best. Maar fiscaal gezien is thuis vooral best, als het je "eigen woning" is. De mogelijkheid tot aftrek van de hypotheekrente zal iedereen inmiddels welbekend zijn.

De hoofdregel is simpel: de betaalde rente op een hypothecaire geldlening die gebruikt wordt voor de woning waarin je woont, mag worden afgetrokken van je inkomen in box 1. Daarnaast mag je nog bepaalde andere kosten aftrekken. Het gaat hierbij om kosten die je maakt voor het verkrijgen van de hypotheek, Maar ook kosten voor gebruik van andermans grond, zoals een erfpachtcanon, zijn fiscaal aftrekbaar, mits deze niet is afgekocht. De hoogte van de aftrek wordt beperkt door het eigenwoningforfait. Dit is een forfait dat gebaseerd is op de WOZ-waarde van de woning.

De aftrek van de rente wordt echter steeds meer beperkt. Op grond van de wetgeving van 2017 kan je de rente maximaal tegen een tarief van 50% aftrekken. Dit percentage gaat tot 2020 met 0,5% omlaag. Vanaf 2020 gaat dit zelfs met 3% per jaar omlaag tot een maximaal tarief van 37%. 

Het is belangrijk dat de hypotheek voldoet aan de wettelijke vereisten, en ook de woning zelf moet aan voorwaarden voldoen. Zo zal je de hypotheek binnen dertig jaar moeten aflossen en moet de aflossing minimaal annuitair zijn. Tenslotte zal je de woning ook daadwerkelijk zelf moeten bewonen.

Koop je samen met je partner een woning, dan worden jullie fiscaal partner van elkaar.
Image