Erf en schenkbelasting:

Of je nu schenkt aan een goed doel of aan je kinderen: het loont de moeite om vooraf te kijken naar de belastingregels. Anders laat je geheid belastingvoordeel liggen of moet je onnodig schenkbelasting of erfbelasting betalen. Wie vooruit kijkt, bespaart.

Vermogen kun je op 2 manieren aan de volgende generatie, of anderen, doorgeven:
  • tijdens je leven door een schenking
  • na je overlijden via de nalatenschap
In beide gevallen kijkt de fiscus mee of iemand belasting moet betalen. Door op tijd te beginnen met het plannen van vermogensoverdracht, kun je uiteindelijk heel wat erfbelasting besparen. In de belastingwetgeving is het zo geregeld dat een ontvanger van een erfenis of schenking pas boven deze vrijstelling belasting moet gaan betalen. Ieder jaar worden deze vrijstellingen (en de hoogte) aangepast. Voor het toepassen van de juiste vrijstelling en vervolgens het tarief dat geldt voor de bedragen die boven de vrijstelling zijn ontvangen, is de relatie van de ontvanger uit erfenis of schenking tot die van de erflater of schenker bepalend, maar vaak speelt ook het doel van de schenking mee.

Kennis van erf- en schenkbelasting kan u dus goed helpen om uw vermogen (vóór overlijden) op een fiscaal zo gunstig mogelijke manier te verdelen. Door onze kennis van het (privaatrechtelijk) erfrecht is KLIP in staat om samen met u en uw erfgenamen te kijken naar de beste manier om uw kapitaal over te dragen aan uw erfgenamen zonder dat u hierbij de staat spekt.