Maatschapsakte bepaalt waarde maatschapsaandeel

Deborah Familievermogensrecht

Stel dat twee echtgenoten in gemeenschap zijn gehuwd en samen een maatschap aangaan. Bij het overlijden van een van hen moet dan de waarde van het maatschapsaandeel worden berekend om de waarde de nalatenschap te bepalen. De waarde van de nalatenschap omvat namelijk de helft van de waarde van de ontbonden gemeenschap. Dus ook de waarde van het maatschapsaandeel van de erflater in het vermogen van de onderneming. De maatschapsovereenkomst kan stellen dat de waarde van het maatschapsaandeel van erflater moet worden berekend op de door de langstlevende partner te betalen overnamesom in geval van voorzetting van het bedrijf. In zo’n geval moet men de waarde van het maatschapsaandeel van de echtgenote stellen op de liquidatiewaarde van de maatschap als deze is ontbonden door het overlijden van de erflater. Op de echtgenote rust na het overlijden van erflater immers niet meer de verplichting haar onderneming door een ander te laten overnemen tegen de overnamewaarde.