Fiscale meeloopstage

Deborah Vacature

Wij hebben ruimte voor een fiscale stagiair(e)!
Soort: Meeloopstage
Standplaats: Almere
Startdatum: Per direct
Opleidingsniveau: HBO/ WO

Wil je stage lopen bij een klein, maar ambitieus fiscaal en juridisch advieskantoor? Dan ben je bij KLIP aan het juiste adres! Er is bij ons volop ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en bovendien is er iedere dag wel iets nieuws te leren.

Waarom bij ons stage lopen? Wij bieden je:

- een afwisselende stage, omdat je je kunt verdiepen in diverse belastingen. Ontzettend leerzaam om ook zo te ontdekken waar jouw expertise en interesse ligt;
- begeleiding door een ervaren fiscaal jurist (de eigenaar);
- direct contact met onze klanten;
- een mooie uitdaging om te leren hoe het is om klanten te adviseren;
- flexibiliteit, je kunt snel beginnen;
- een superleuk, gezellig en ambitieus team;
- een stageplek in één van de mooiste kantoren van Almere, centraal gelegen en goed te bereiken met het OV (bus en trein). Wist je dat je vanaf Amsterdam Centraal met de trein binnen 25 minuten bij ons op kantoor bent?

Wat doen wij?
Vanuit onze vestigingen aan de Korte Leidsedwarsstraat te Amsterdam en het World Trade Center te Almere ondersteunen wij MKB ondernemingen, particulieren en creatieve entrepreneurs met o.a het opzetten van bedrijfsstructuren, omzetting naar BV’s, vriendelijke overnames, herstructurering, reorganisaties, opstellen van jaarrekeningen, aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting en overig fiscaal en juridisch advies.

Over ons
Bij KLIP fiscaal en juridisch advies hebben we een voorkeur voor klanten die, net als wij, anders durven te denken en anders durven te doen. Partners die een focus hebben en houden op het leveren van kwaliteit, laagdrempelig zijn en grote waarde hechten aan persoonlijk contact en een langdurige, duurzame samenwerking. Wij ondernemen vooral met gevoel en passie, daarom brengen we graag cijfers én gevoel bij elkaar zonder onze identiteit te verliezen. KLIP heeft de allure, effectiviteit en professionaliteit van een groot kantoor, met de onvoorwaardelijke liefde en energie van een zolderkamer-ondernemer. Wij hanteren een unieke ‘know your cliënt’-aanpak waarbij wij de mens achter de ondernemer ontdekken, met ze meedenken en de extra stimulans leveren om verder te kunnen groeien.

Wat zoekt KLIP?
Je bent een enthousiaste stagiaire met een praktische mindset. Je kunt zelfstandig werken in een klein team, zaken duidelijk uiteen zetten en onderkent het belang van nauwkeurigheid en relevantie. Je kunt goed analyseren, bent communicatief sterk, professioneel en collegiaal. Je staat stevig in de schoenen, bezit doorzettingsvermogen en een oplossingsgerichte werkmentaliteit. Uiteraard ben je zelfkritisch en sensitief voor de verhoudingen binnen een organisatie.

Wat ga je doen bij KLIP?
Je ondersteunt je collega’s in voorbereidende werkzaamheden bij het opstellen van jaarrekeningen, aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Daarnaast lever je, met de juiste begeleiding, juridisch en fiscaal advies aan particulieren en ondernemingen.

Wil je als stagiaire aan de slag bij KLIP?
Stuur snel je CV met foto en motivatie naar werkenbij@klipadvies.nl en vertel ons over jouw passie voor je vak en waarom je denkt goed bij ons te passen.

Eindejaarstip: ruim oude administratie op

Deborah Administratieve verplichtingen, Algemeen, Eindejaarstips

Gesteld dat je boekjaren de kalenderjaren volgen, mag je onder normale omstandigheden je administratie over 2010 en eerdere jaren weggooien na 31 december 2017. De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is namelijk zeven jaar. Men dient het begrip administratie daarbij ruim op te vatten. Alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing, zijn in de ogen van de inspecteur een onderdeel van de administratie. Daarbij kan men denken aan de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en debiteuren. Als je bepaalde documenten nog nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld pensioen- en lijfrentepolissen, moet je deze nog wel bewaren. Copyright Licent 2017

Image

Strikte toepassing driemaandeneis voor 30%-regeling

Deborah Loonheffingen en sociale verzekeringen

 

De 30%-regeling is een aantrekkelijk voor buitenlandse werknemers met een schaarse en specifieke deskundigheid. De regeling is niet alleen toepasbaar bij aanwerving vanuit het buitenland maar ook bij verandering van baan binnen de maximale toepassingsperiode. Daartoe moeten werkgever en werknemer samen een verzoek indienen. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de driemaandeneis die de wet hierbij stelt een harde eis is. Bij verandering van baan moet de werknemer binnen drie maanden een nieuw arbeidscontract getekend hebben om van de regeling gebruik te kunnen blijven maken. De 30%-regeling laat gezien de wetsgeschiedenis geen ruimte om bij overschrijding van de driemaandstermijn op andere wijze aannemelijk te maken dat de werknemer over specifieke deskundigheid beschikt die schaars is op de arbeidsmarkt.

Veranderingen premiekortingen

Deborah Loonheffingen en sociale verzekeringen

In 2015 kon u geen gebruikmaken van de premiekortingen als u een tegemoetkoming kreeg via de Participatiewet. In 2016 is dat niet langer zo. Voor alle werknemers uit de doelgroep ‘banenafspraak’ kunt u in 2016 een premiekorting van € 2.000 toepassen. Dit ongeacht of zij al een tegemoetkoming krijgen via de Participatiewet. In bepaalde situaties hebben zij zelfs recht op de hogere premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemer, oudere werknemer en jongere werknemer. De toegang tot die laatstgenoemde regelingen is wel beperkt. Zo kan de premiekorting voor jongere werknemer niet meer worden toegepast voor werknemers die na 1 januari 2016 in dienst zijn genomen.

Let op!
De premiekortingen oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers kunnen ook niet meer worden toegepast voor werknemers die u binnen een half jaar opnieuw in dienst neemt en voor hun ontslag nog niet aan de voorwaarden voldeden.

WKR eindheffing

Deborah Loonheffingen en sociale verzekeringen

2015 was het eerste jaar dat de toepassing van de werkkostenregeling verplicht was. Uiterlijk 29 februari 2016 moet de loonaangifte over januari 2016 worden ingediend en betaald. Dat is dus ook de uiterste datum voor het bepalen van de eindafrekening voor de werkkostenregeling voor 2015. Dat is het moment om een aantal zaken te controleren. Als eerste natuurlijk of de vrije ruimte wel goed is benut. Als de vrije ruimte meer dan volledig is benut, moet eindheffing van 80% in de aangifte worden verwerkt. Maar ook is het verstandig om te bekijken of alle loonbestanddelen zijn aangewezen, die in de vrije ruimte zijn ondergebracht.

Tip!
Controleer direct of de aangewezen loonbestanddelen voldoen aan het verscherpte gebruikelijkheidscriterium.

Maatschapsakte bepaalt waarde maatschapsaandeel

Deborah Familievermogensrecht

Stel dat twee echtgenoten in gemeenschap zijn gehuwd en samen een maatschap aangaan. Bij het overlijden van een van hen moet dan de waarde van het maatschapsaandeel worden berekend om de waarde de nalatenschap te bepalen. De waarde van de nalatenschap omvat namelijk de helft van de waarde van de ontbonden gemeenschap. Dus ook de waarde van het maatschapsaandeel van de erflater in het vermogen van de onderneming. De maatschapsovereenkomst kan stellen dat de waarde van het maatschapsaandeel van erflater moet worden berekend op de door de langstlevende partner te betalen overnamesom in geval van voorzetting van het bedrijf. In zo’n geval moet men de waarde van het maatschapsaandeel van de echtgenote stellen op de liquidatiewaarde van de maatschap als deze is ontbonden door het overlijden van de erflater. Op de echtgenote rust na het overlijden van erflater immers niet meer de verplichting haar onderneming door een ander te laten overnemen tegen de overnamewaarde.

Aansprakelijkheid fiscale eenheid voor btw rechtsgeldig

Deborah BTW

 

Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat de aansprakelijkstelling voor openstaande btw-schulden van andere lichamen binnen de fiscale eenheid (FE) voor de omzetbelasting conform het EU-recht is. Deze aansprakelijkstelling botst niet met de communautaire beginselen van evenredigheid en rechtszekerheid. De BTW-richtlijn regelt namelijk niets over de aansprakelijkstelling van ondernemers die een FE vormen voor de omzetbelasting. Verder is de aansprakelijkstelling volgens het hof noodzakelijk voor de inning van belastingschulden. De fiscus kan geen belastingschulden innen bij de FE. De FE bestaat immers alleen fiscaal. De rechtszekerheid komt evenmin in het gedrang, want de fiscus stelt de FE voor de btw vast bij voor bezwaar vatbare beschikking. Wel vernietigde het hof een boetebedrag uit het bedrag van de aansprakelijkstelling, omdat het ontstaan van deze boete niet was te wijten aan de bv.


Wet DBA levert problemen op voor de btw

Deborah BTW

Vanuit btw-perspectief lijken de nieuwe DBA-modelovereenkomsten van de Belastingdienst tot problemen te kunnen leiden. Om een dienstbetrekking te voorkomen, streeft men naar een opdrachtverstrekking. Een opdrachtverstrekking is normaal gesproken belast met btw, tenzij een vrijstelling van toepassing is. Als er geen vrijstelling van toepassing is, wordt het een ander verhaal. Te denken valt bijvoorbeeld aan een gastdocent die wordt ingezet voor het verzorgen van wettelijk geregeld onderwijs. Voor die gastdocent kan wel een vrijstelling gelden, maar dan moet in beginsel juist de school de lead hebben. Dan wringen de eisen voor de btw en de Wet DBA, heeft btw-specialiste Carola van Vilsteren onlangs opgemerkt in het programma Tax Talks.

Transactie niet-gelieerde partijen altijd zakelijk

Deborah Vennootsschapsbelasting

De Hoge Raad heeft in zijn arrest duidelijk gemaakt dat niet-gelieerde partijen elkaar geen onzakelijke lening kunnen verstrekken. De eerdere rechtspraak over onzakelijke leningen is namelijk alleen van toepassing als sprake is van een aandeelhoudersrelatie of andere bijzondere persoonlijke betrekkingen tussen de schuldeiser en de schuldenaar. De uitkomt van het arrest van de Hoge Raad is overigens niet altijd voordelig voor de belastingplichtige. De vrijval van een zakelijke schuld is namelijk in beginsel belast. De fiscus moet een vrijval van een onzakelijke schuld in beginsel aanmerken als een onbelaste kapitaalstorting.

Na ontvoeging EIA over investering moeder mogelijk

Deborah Vennootsschapsbelasting

In beginsel zijn transacties tussen gelieerde partijen uitgesloten van investeringsaftrek. Maar Hof Den Haag heeft geoordeeld dat men toch de energie-investeringsaftrek (EIA) kan toepassen als de transactie lijkt op een sale-and-leaseback tussen derden. In de zaak voor het hof had een moedermaatschappij een installatie aangeschaft en doorverkocht aan een dochtermaatschappij. Deze dochtermaatschappij was kort daarvoor ontvoegd uit een fiscale eenheid. De doorverkoop had op zakelijke gronden plaatsgevonden. Bovendien had de moedermaatschappij geen EIA geclaimd, zodat geen sprake was van een dubbele aftrek. Al met al voldoende reden voor het hof om te constateren dat deze transactie goed viel te vergelijken met een sale-and-leaseback tussen derden.

Tip!
Check de website van RVO.nl om te zien of u in aanmerking komt voor de energie-investeringsaftrek.

Versoepeling aandeelhouderseisen fbi

Deborah Vennootsschapsbelasting

Als een lichaam de status van fiscale beleggingsinstelling (fbi) wil verkrijgen, moet het voldoen aan enkele aandeelhouderseisen. Bepaalde categorieën van aandeelhouders, bijvoorbeeld particulieren, mogen namelijk maar een beperkt deel van de aandelen in het lichaam houden. De staatssecretaris van Financiën heeft de aandeelhouderseisen op enkele punten versoepeld. Zo keurt hij goed dat het belang en stemrecht van een juridisch eigenaar buiten aanmerking blijven en worden toegerekend aan de economische belanghebbende(n). Dit is echter alleen toegestaan als de juridische eigenaar geen enkel economisch belang heeft bij de aandelen. Ook keurt de staatssecretaris het gebruik van aandelenklassen in beginsel goed, tenzij dit (mede) is gericht op het ontgaan van de dividendbelasting.

Let op!

De aandeelhouderseisen zijn ook afhankelijk van een eventuele beursnotering van de aandelen in het lichaam. Een niet-beursgenoteerde fbi mag bijvoorbeeld geen aanmerkelijkbelanghouders hebben.

Duurzame zelfbewoning ook mogelijk bij verkoopplannen

Deborah De ondernemer en de dga

Als een ondernemer zijn bedrijfspand gebruikt voor duurzame zelfbewoning, heeft dit een drukkend effect op de te belasten waarde als dit pand overgaat naar het privévermogen. Volgens Hof Amsterdam kan een pand dat in de verkoop staat toch voor zelfbewoning dienen. In de zaak voor het hof was het pand ondanks de verkoopplannen feitelijk gebruikt voor zelfbewoning. De zelfbewoning had daardoor een duurzaam karakter en een waardedrukkend effect.

Afroommethode pas toegestaan na falen vergelijkingsmethode

Deborah De ondernemer en de dga

De Belastingdienst wil voor het vaststellen van het te belasten loon van de dga van een bv nogal eens de afroommethode toepassen. Maar deze methode is lang niet altijd toegestaan. Zo oordeelde Hof Amsterdam onlangs dat de inspecteur eerst moet proberen de vergelijkingsmethode toe te passen. In deze zaak hield dit in dat de inspecteur had moeten nagaan wat het loon was van een werknemer zonder aanmerkelijk belang die zich voor de rest in vergelijkbare omstandigheden bevond als de dga. De Belastingdienst moet eerst dit loon vergelijken met het loon dat de dga zichzelf heeft laten toekennen, aldus het hof. Pas als geen vergelijkbare werknemer valt te vinden, zou de afroommethode in beeld komen.

Let op!
De zaak voor Hof Amsterdam zag op het gebruikelijk loon voor 2012. Tegenwoordig kan de Belastingdienst het loon van de meest vergelijkbare werknemer als basis nemen. Dit is een stuk eenvoudiger te realiseren.

VAR komt definitief te vervallen in 2016

Deborah De ondernemer en de dga

In 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. De Eerste Kamer is op 2 februari 2016 akkoord gegaan met de Wet DBA. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt daarmee per 1 mei, met een overgangsfase van een vol jaar. De overgangsfase zou eerder slechts tot 1 januari 2017 duren. In de verlengde overgangsperiode ligt de nadruk van het toezicht op het stimuleren van het juist gebruik van overeenkomsten en niet op sanctionering. De handhaving van de Wet DBA zal volgens de staatssecretaris van Financiën vooral gericht zijn op het toetsen of de overeenkomst tussen opdrachtgever en -nemer in overeenstemming is met de feitelijke situatie op de werkvloer. De staatssecretaris zei verder nog toe om het interne beoordelingskader voor toetsing (de handreiking beoordeling arbeidsrelaties) openbaar te maken. Bovendien worden alle generieke en sectorale overeenkomsten gepubliceerd. Bij specifieke, geanonimiseerde overeenkomsten is publicatie niet verplicht, zei hij, maar wel sterk aan te raden. Het laten goedkeuren van overeenkomsten is evenmin verplicht, maar eveneens aan te raden.

Let op!

Opdrachtnemers kunnen te maken krijgen met meerdere overeenkomsten als zij activiteiten verrichten voor meerdere opdrachtgevers die willen werken met eigen, goedgekeurde, overeenkomsten. Dit geldt ook als zij voor al die opdrachtgevers dezelfde soort werkzaamheden verrichten en voorheen met één VAR konden volstaan.

VAR komt te vervallen in 2016

Deborah Advies

In 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ al goedgekeurd, de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel nu in behandeling. Totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat, is er een overgangsregeling.

VAR voor 2014 en 2015 langer geldig
Vanwege de komende nieuwe wet- en regelgeving geldt het volgende: Blijf je hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden? Dan mag je je VAR voor 2014 of 2015 ook in 2016 blijven gebruiken. Je hoeft in dat geval dus geen nieuwe VAR voor 2016 aan te vragen.

De wet zal naar verwachting 1 mei 2016 van kracht worden. We zullen je hier binnenkort verder over informeren.

Lees ook het artikel van de Belastingdienst voor meer info.