Fiscale meeloopstage

Deborah Vacature Leave a Comment

Wij hebben ruimte voor een fiscale stagiair(e)! Soort: Meeloopstage Standplaats: Almere Startdatum: Per direct Opleidingsniveau: HBO/ WO Wil je stage lopen bij een klein, maar ambitieus fiscaal en juridisch advieskantoor? Dan ben je bij KLIP aan het juiste adres! Er is bij ons volop ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en bovendien is er iedere dag wel iets nieuws te leren. …

Strikte toepassing driemaandeneis voor 30%-regeling

Deborah Loonheffingen en sociale verzekeringen Leave a Comment

  De 30%-regeling is een aantrekkelijk voor buitenlandse werknemers met een schaarse en specifieke deskundigheid. De regeling is niet alleen toepasbaar bij aanwerving vanuit het buitenland maar ook bij verandering van baan binnen de maximale toepassingsperiode. Daartoe moeten werkgever en werknemer samen een verzoek indienen. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de driemaandeneis die de wet hierbij stelt een …

Veranderingen premiekortingen

Deborah Loonheffingen en sociale verzekeringen Leave a Comment

In 2015 kon u geen gebruikmaken van de premiekortingen als u een tegemoetkoming kreeg via de Participatiewet. In 2016 is dat niet langer zo. Voor alle werknemers uit de doelgroep ‘banenafspraak’ kunt u in 2016 een premiekorting van € 2.000 toepassen. Dit ongeacht of zij al een tegemoetkoming krijgen via de Participatiewet. In bepaalde situaties hebben zij zelfs recht op de …

WKR eindheffing

Deborah Loonheffingen en sociale verzekeringen Leave a Comment

2015 was het eerste jaar dat de toepassing van de werkkostenregeling verplicht was. Uiterlijk 29 februari 2016 moet de loonaangifte over januari 2016 worden ingediend en betaald. Dat is dus ook de uiterste datum voor het bepalen van de eindafrekening voor de werkkostenregeling voor 2015. Dat is het moment om een aantal zaken te controleren. Als eerste natuurlijk of de …

Maatschapsakte bepaalt waarde maatschapsaandeel

Deborah Familievermogensrecht Leave a Comment

Stel dat twee echtgenoten in gemeenschap zijn gehuwd en samen een maatschap aangaan. Bij het overlijden van een van hen moet dan de waarde van het maatschapsaandeel worden berekend om de waarde de nalatenschap te bepalen. De waarde van de nalatenschap omvat namelijk de helft van de waarde van de ontbonden gemeenschap. Dus ook de waarde van het maatschapsaandeel van …

Aansprakelijkheid fiscale eenheid voor btw rechtsgeldig

Deborah BTW Leave a Comment

  Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat de aansprakelijkstelling voor openstaande btw-schulden van andere lichamen binnen de fiscale eenheid (FE) voor de omzetbelasting conform het EU-recht is. Deze aansprakelijkstelling botst niet met de communautaire beginselen van evenredigheid en rechtszekerheid. De BTW-richtlijn regelt namelijk niets over de aansprakelijkstelling van ondernemers die een FE vormen voor de omzetbelasting. Verder is de aansprakelijkstelling volgens …

Wet DBA levert problemen op voor de btw

Deborah BTW Leave a Comment

Vanuit btw-perspectief lijken de nieuwe DBA-modelovereenkomsten van de Belastingdienst tot problemen te kunnen leiden. Om een dienstbetrekking te voorkomen, streeft men naar een opdrachtverstrekking. Een opdrachtverstrekking is normaal gesproken belast met btw, tenzij een vrijstelling van toepassing is. Als er geen vrijstelling van toepassing is, wordt het een ander verhaal. Te denken valt bijvoorbeeld aan een gastdocent die wordt ingezet …

Transactie niet-gelieerde partijen altijd zakelijk

Deborah Vennootsschapsbelasting Leave a Comment

De Hoge Raad heeft in zijn arrest duidelijk gemaakt dat niet-gelieerde partijen elkaar geen onzakelijke lening kunnen verstrekken. De eerdere rechtspraak over onzakelijke leningen is namelijk alleen van toepassing als sprake is van een aandeelhoudersrelatie of andere bijzondere persoonlijke betrekkingen tussen de schuldeiser en de schuldenaar. De uitkomt van het arrest van de Hoge Raad is overigens niet altijd voordelig …

Na ontvoeging EIA over investering moeder mogelijk

Deborah Vennootsschapsbelasting Leave a Comment

In beginsel zijn transacties tussen gelieerde partijen uitgesloten van investeringsaftrek. Maar Hof Den Haag heeft geoordeeld dat men toch de energie-investeringsaftrek (EIA) kan toepassen als de transactie lijkt op een sale-and-leaseback tussen derden. In de zaak voor het hof had een moedermaatschappij een installatie aangeschaft en doorverkocht aan een dochtermaatschappij. Deze dochtermaatschappij was kort daarvoor ontvoegd uit een fiscale eenheid. …

Versoepeling aandeelhouderseisen fbi

Deborah Vennootsschapsbelasting Leave a Comment

Als een lichaam de status van fiscale beleggingsinstelling (fbi) wil verkrijgen, moet het voldoen aan enkele aandeelhouderseisen. Bepaalde categorieën van aandeelhouders, bijvoorbeeld particulieren, mogen namelijk maar een beperkt deel van de aandelen in het lichaam houden. De staatssecretaris van Financiën heeft de aandeelhouderseisen op enkele punten versoepeld. Zo keurt hij goed dat het belang en stemrecht van een juridisch eigenaar …

Duurzame zelfbewoning ook mogelijk bij verkoopplannen

Deborah De ondernemer en de dga Leave a Comment

Als een ondernemer zijn bedrijfspand gebruikt voor duurzame zelfbewoning, heeft dit een drukkend effect op de te belasten waarde als dit pand overgaat naar het privévermogen. Volgens Hof Amsterdam kan een pand dat in de verkoop staat toch voor zelfbewoning dienen. In de zaak voor het hof was het pand ondanks de verkoopplannen feitelijk gebruikt voor zelfbewoning. De zelfbewoning had …

Afroommethode pas toegestaan na falen vergelijkingsmethode

Deborah De ondernemer en de dga Leave a Comment

De Belastingdienst wil voor het vaststellen van het te belasten loon van de dga van een bv nogal eens de afroommethode toepassen. Maar deze methode is lang niet altijd toegestaan. Zo oordeelde Hof Amsterdam onlangs dat de inspecteur eerst moet proberen de vergelijkingsmethode toe te passen. In deze zaak hield dit in dat de inspecteur had moeten nagaan wat het …

VAR komt definitief te vervallen in 2016

Deborah De ondernemer en de dga Leave a Comment

In 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. De Eerste Kamer is op 2 februari 2016 akkoord gegaan met de Wet DBA. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt daarmee per 1 mei, met een overgangsfase van een vol jaar. De overgangsfase zou eerder slechts tot 1 januari 2017 duren. In de verlengde overgangsperiode ligt de nadruk van het …

VAR komt te vervallen in 2016

Deborah Advies Leave a Comment

In 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ al goedgekeurd, de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel nu in behandeling. Totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat, is er een overgangsregeling. VAR voor 2014 en 2015 langer geldig Vanwege de komende nieuwe wet- en regelgeving geldt …