Strikte toepassing driemaandeneis voor 30%-regeling

Deborah Loonheffingen en sociale verzekeringen

 

De 30%-regeling is een aantrekkelijk voor buitenlandse werknemers met een schaarse en specifieke deskundigheid. De regeling is niet alleen toepasbaar bij aanwerving vanuit het buitenland maar ook bij verandering van baan binnen de maximale toepassingsperiode. Daartoe moeten werkgever en werknemer samen een verzoek indienen. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de driemaandeneis die de wet hierbij stelt een harde eis is. Bij verandering van baan moet de werknemer binnen drie maanden een nieuw arbeidscontract getekend hebben om van de regeling gebruik te kunnen blijven maken. De 30%-regeling laat gezien de wetsgeschiedenis geen ruimte om bij overschrijding van de driemaandstermijn op andere wijze aannemelijk te maken dat de werknemer over specifieke deskundigheid beschikt die schaars is op de arbeidsmarkt.