Veranderingen premiekortingen

Deborah Loonheffingen en sociale verzekeringen

In 2015 kon u geen gebruikmaken van de premiekortingen als u een tegemoetkoming kreeg via de Participatiewet. In 2016 is dat niet langer zo. Voor alle werknemers uit de doelgroep ‘banenafspraak’ kunt u in 2016 een premiekorting van € 2.000 toepassen. Dit ongeacht of zij al een tegemoetkoming krijgen via de Participatiewet. In bepaalde situaties hebben zij zelfs recht op de hogere premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemer, oudere werknemer en jongere werknemer. De toegang tot die laatstgenoemde regelingen is wel beperkt. Zo kan de premiekorting voor jongere werknemer niet meer worden toegepast voor werknemers die na 1 januari 2016 in dienst zijn genomen.

Let op!
De premiekortingen oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers kunnen ook niet meer worden toegepast voor werknemers die u binnen een half jaar opnieuw in dienst neemt en voor hun ontslag nog niet aan de voorwaarden voldeden.