Wet DBA levert problemen op voor de btw

Deborah BTW Leave a Comment

Vanuit btw-perspectief lijken de nieuwe DBA-modelovereenkomsten van de Belastingdienst tot problemen te kunnen leiden. Om een dienstbetrekking te voorkomen, streeft men naar een opdrachtverstrekking. Een opdrachtverstrekking is normaal gesproken belast met btw, tenzij een vrijstelling van toepassing is. Als er geen vrijstelling van toepassing is, wordt het een ander verhaal. Te denken valt bijvoorbeeld aan een gastdocent die wordt ingezet …

VAR komt definitief te vervallen in 2016

Deborah De ondernemer en de dga Leave a Comment

In 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. De Eerste Kamer is op 2 februari 2016 akkoord gegaan met de Wet DBA. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt daarmee per 1 mei, met een overgangsfase van een vol jaar. De overgangsfase zou eerder slechts tot 1 januari 2017 duren. In de verlengde overgangsperiode ligt de nadruk van het …