Versoepeling aandeelhouderseisen fbi

Deborah Vennootsschapsbelasting Leave a Comment

Als een lichaam de status van fiscale beleggingsinstelling (fbi) wil verkrijgen, moet het voldoen aan enkele aandeelhouderseisen. Bepaalde categorieën van aandeelhouders, bijvoorbeeld particulieren, mogen namelijk maar een beperkt deel van de aandelen in het lichaam houden. De staatssecretaris van Financiën heeft de aandeelhouderseisen op enkele punten versoepeld. Zo keurt hij goed dat het belang en stemrecht van een juridisch eigenaar buiten aanmerking blijven en worden toegerekend aan de economische belanghebbende(n). Dit is echter alleen toegestaan als de juridische eigenaar geen enkel economisch belang heeft bij de aandelen. Ook keurt de staatssecretaris het gebruik van aandelenklassen in beginsel goed, tenzij dit (mede) is gericht op het ontgaan van de dividendbelasting.

Let op!

De aandeelhouderseisen zijn ook afhankelijk van een eventuele beursnotering van de aandelen in het lichaam. Een niet-beursgenoteerde fbi mag bijvoorbeeld geen aanmerkelijkbelanghouders hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *