Wij geven graag fiscaal advies! Dit betekent dat er uitgezocht wordt wat de fiscale gevolgen zijn van een bepaalde keuze of actie. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen fiscaal advies met een kortstondig effect en fiscaal advies met een langdurig effect. Een voorbeeld van een fiscaal advies met een kortstondig effect is het bepalen of kosten die niet geactiveerd kunnen worden zakelijk opgevoerd mogen worden. De fiscale gevolgen zijn maximaal een kalenderjaar van toepassing. Kortstondig advies wordt vaak bij de controle van de boekhouding gegeven.

Een fiscaal advies met een langdurig effect is het vaststellen of een BTW vrijstelling van toepassing is. De fiscale gevolgen zijn langer dan een jaar van toepassing. Dis soort fiscaal advies wordt gegeven middels een adviestraject. Dit traject ziet er over het algemeen als volgt uit:

Je plant een intake gesprek voor het advies. Bij de planning geef je aan waarover het intake gesprek gaat. Dit gesprek vindt altijd plaats via een teams meeting of bij ons op kantoor.

Bij een adviestraject zijn altijd twee medewerkers van KLIP betrokken. In het gesprek wordt besproken wat de feiten en omstandigheden zijn die leiden tot de adviesvraag. Er wordt nog geen advies gegeven.

KLIP advies stelt een 1e concept memorandum op waarin de feiten en omstandigheden worden beschreven zoals wij deze uit het intake gesprek hebben opgemaakt. Tevens wordt de adviesvraag vastgesteld. Een lijst met op te vragen informatie wordt aangeleverd. Dit memorandum wordt naar jou toegestuurd zodat je feedback kunt geven op de juistheid van de feiten en omstandigheden en dat de adviesvraag aansluit bij jouw verwachtingen.

KLIP advies stelt gelijktijdig een fiscaal memorandum op waarop het pleitbaar standpunt gebaseerd kan worden. Hierin wordt de geldende wetgeving, beleid en jurisprudentie beschreven die in jouw casus van toepassing is. Mocht de Belastingdienst inhoudelijke vragen hebben over de aangifte naar aanleiding van het advies, dan kan de Belastingdienst geen boete opleggen als zij een andere mening toe gedaan zijn. Tevens kan dit memorandum gebruikt worden als uitgangspunt bij een procedure bij de Rechtbank. KLIP advies vraagt eventueel extra informatie op en maakt berekeningen om inzicht te krijgen in de financiƫle gevolgen.

KLIP advies stelt vervolgens een 2e concept memorandum op in aanvulling op de feiten en omstandigheden. Hierin worden de fiscale gevolgen beschreven. Tevens geven we aan welke dilemma’s er kunnen optreden zodat je een goede afweging kan maken of je al dan niet een advies opvolgt.

Er vindt tenslotte een laatste gesprek plaats om het advies door te nemen. Als er geen vragen meer zijn, dan wordt het memorandum definitief gemaakt en een lijst met actiepunten opgesteld en een eventuele vervolgofferte.