6 02, 2023

Moneybird – updates!

2023-02-06T21:04:38+00:00

Moneybird heeft twee belangrijke updates doorgevoerd voor ons als adviseur. Ten eerste heeft moneybird nu het startscherm uitgebreid met de openstaande taken. Als de taken zijn toegekend aan een medewerker van KLIP dan ziet de medewerker dat ook in dit overzicht staan. De tweede update is de mogelijkheid om per [...]

Moneybird – updates!2023-02-06T21:04:38+00:00
12 01, 2023

Proces jaarrekening

2023-02-06T21:06:36+00:00

Een jaarrekening opstellen is het resultaat van het controleren van de boekhouding en het toepassen van wetgeving. In deze blog beschrijven we het proces dat wij doorlopen om de jaarrekening op te stellen. Het proces bestaat uit 5 fases. De eerste fase bestaat uit de voorbereiding. In [...]

Proces jaarrekening2023-02-06T21:06:36+00:00
1 12, 2022

Checklist jaarrekening

2022-12-01T10:57:56+00:00

Voor het opstellen van de jaarrekening hebben wij onderstaande gegevens mogelijk nodig. De stukken kan je uploaden als Algemeen document in Moneybird. Gebruik hierbij de datum van 31 december 2021. (en voor 2022 het jaar 2022 en zo verder... ) Jaaroverzichten zakelijke bankrekening(en) inclusief eventuele specificaties van bankrentes en -lasten. Indien [...]

Checklist jaarrekening2022-12-01T10:57:56+00:00
19 10, 2022

Controleren van het banksaldo

2022-10-19T18:35:19+00:00

De eerste stap in het opstellen van de jaarrekening is het controleren van de liquide middelen. Is er daadwerkelijk zoveel in kas als op de balans staat? Staan alle transacties van de zakelijke bankrekeningen wel in de boekhouding? Je kan dit proces zelf sturen door (periodiek) een aantal controles uit [...]

Controleren van het banksaldo2022-10-19T18:35:19+00:00
Ga naar de bovenkant