Voor het opstellen van de jaarrekening hebben wij onderstaande gegevens mogelijk nodig. De stukken kan je uploaden als Algemeen document in Moneybird. Gebruik hierbij de datum van 31 december 2021. (en voor 2022 het jaar 2022 en zo verder… )

 1. Jaaroverzichten zakelijke bankrekening(en) inclusief eventuele specificaties van bankrentes en -lasten. Indien jaaroverzichten (nog) niet beschikbaar zijn dan graag laatste bankoverzicht waarop saldo per 31-12-2021 staat.  
 2. Bij recente aankopen materiële vaste activa: facturen, nota van notaris bij een aangekocht pand aankopen en het taxatierapport (indien aanwezig).  
 3. Indien er sprake is van voorraad en deze wordt niet via de boekhouding bijgehouden: Voorraadlijst van de bestaande voorraad per 31/12 (geef aan: in- of exclusief btw, inkoopprijzen of verkoopprijzen; geef bij opgave in verkoopprijzen aub de gehanteerde marge aan) Eventueel gegevens afwaardering/incourantheid van de voorraden.  
 4. Overzicht van de vorderingen, eventuele afspraken/betalingsregelingen of andere bijzonderheden rond oude openstaande posten  
 5. Specificatie vooruitbetaalde bedragen: denk aan de periodetoewijzing!  
 6. Indien er sprake is van leningen: jaaroverzichten en contracten van in het boekjaar aangegane leningen    
 7. Indien er door de Belastingdienst boetes zijn opgelegd vanwege te late betaling, te laat doen van de aangifte etc. ontvangen, ontvangen wij graag alle correspondentie (denk aan aanmaningen, verrekeningen, dwangbevelen).  
 8. Loonadministratie: de cumulatieve loonjournaalposten en cumulatieve verzamelloonstaat. (alleen nodig indien KLIP de loonadministratie niet verzorgd of geen toegang heeft tot de loonadministratie)  
 9. Btw-aangiften betreffende het boekjaar en eventuele suppleties. (Alleen nodig indien Btw-aangiften niet door KLIP of niet via het boekhoudpakket zijn verzorgd).  
 10. Zijn er transacties tussen jou of je gezin/familie met de onderneming geweest?  Zo ja, dan ontvangen wij graag: 
 11. Onderbouwing van de prijs voor levering van producten en diensten en 
 12. Bescheiden waaruit zakelijke voorwaarden blijken.  
 13. Opgaaf van aantal gewerkte uren voor de onderneming.   
 14. Opgaaf van privégebruik van zakelijke bezittingen (telefoon, internet, etc)  
 15. Opgaaf van de zakelijk gereden kilometers met een privé vervoermiddel.