De eerste stap in het opstellen van de jaarrekening is het controleren van de liquide middelen. Is er daadwerkelijk zoveel in kas als op de balans staat? Staan alle transacties van de zakelijke bankrekeningen wel in de boekhouding?

Je kan dit proces zelf sturen door (periodiek) een aantal controles uit te voeren. Deze controles zijn snel en eenvoudig, én kunnen achteraf een hoop werk besparen!

Controle op banksaldi

Als eerste kan je beginnen met controleren of alle banktransacties tot een bepaalde periode in de boekhouding staan. Wanneer je een automatische koppeling hebt tussen de bank en de boekhouding zal dit (in principe) goed gaan. Start hierna met de controle of het saldo van de bankrekening op een bepaalde datum aansluit met het saldo wat in de boekhouding staat. Dit kan je het beste per maand controleren, maar kan ook per kwartaal of per jaar. Wil je het saldo controleren per 31 oktober? Ga hiervoor naar de balans en selecteer de periode tot en met 31 oktober. Vervolgens log je in bij jouw bank en kan je het maandoverzicht downloaden van oktober. Het eindsaldo op dit overzicht zal gelijk moeten zijn aan het eindsaldo in de boekhouding.