1. Ik heb de aangifte inkomstenbelasting via het klantportaal ingediend. Kan ik deze nog terugvinden? Kijk bij Archief. Daar kan je ook de door jou geuploade stukken vinden. Deze staan onder “Verzonden bestanden”.
 2. In mijnBelastingdienststaat dat ik de aangifte nog moet indienen. Klopt dit? Helaas verwerkt de Belastingdienst niet in hun portaal dat een aangifte op een andere wijze is ingediend.
 3. Hoe kom ik in Visionplanner? Ga naarwww.Visionplanner.com en klik rechtsboven op Login. Mocht je nog geen uitnodiging gekregen hebben om een account te maken, neem dan contact met ons op.
 4. Wanneer kan ik de aangifte inkomstenbelasting betalen? Als het jaar is afgelopen waarover aangifte is gedaan heb je over het algemeen zes weken de tijd om de aanslag te betalen. Let op! De Belastingdienst vermeldt altijd wanneer de aanslag uiterlijk betaald moet worden. Als het jaar nog niet is afgelopen, dan kan je in termijnen betalen. Het te betalen bedrag verdeel je dan in gelijke, maandelijkse termijnen.
 5. Wat hebben jullie nodig om de aangifte inkomstenbelasting op te stellen? Wij hebben een checklist opgesteld en deze wordt beschikbaar gesteld in de maand voordat wij de aangifte plannen af te ronden.
 6. Wanneer kan ik de gegevens aanleveren voor het opstellen van de jaarrekening? Wij hebben een checklist opgesteld en deze wordt beschikbaar gesteld in de maand voordat wij de jaarrekening plannen af te ronden.
 7. Ik ga een huis kopen. Wat kunnen jullie voor mij betekenen? Als je een huis gaat kopen, doen de meeste mensen dat met een hypotheek financiering. De bank heeft voor ondernemers veelal een afgeronde aangifte en jaarrekening nodig. Vaak heeft de bank ook een prognose nodig. Deze kunnen wij opstellen. Mocht je bezig zijn met het kopen van een woning breng ons dan zo spoedig mogelijk op de hoogte zodat wij hiermee rekening kunnen houden in onze planning.
 8. Ik overweeg een andere rechtsvorm. Kunnen jullie mij hierbij helpen? Ja, dat kan. Het eerste wat we gaan doen is in een intakegesprek bespreken wat de juridische en fiscale gevolgen zijn om te bepalen of het nodig is om van rechtsvorm te veranderen. Zodra vastgesteld is dat het verstandig is, dan zullen we een plan van aanpak opstellen met een prijsopgave.
 9. Kan ik uitstel van betaling krijgen? Dit kan, maar is wel afhankelijk van eerder betaalgedrag. Kort gezegd is het noodzakelijk om altijd op tijd aangifte gedaan te hebben, de belastingschuld is kleiner dan €20.000 en je hebt geen eerdere betalingsproblemen gehad. In dat geval kan je de Belastingtelefoon bellen en verzoeken om 4 maanden uitstel.
 10. Ik heb een voorlopige aanslag ontvangen, maar deze komt niet overeen met wat ik van dit jaar verwacht. Wat kan ik doen?
 11. Hoe snel wordt een nieuwe voorlopige aanslag opgelegd?
 12. Ik krijg een voorlopige aanslag voordat aangifte heb gedaan, maar ook nadat ik aangifte heb gedaan. Hoe zit dat? Aan het begin van het nieuwe jaar krijgen de meeste mensen een aanslag opgelegd die gebaseerd is op een schatting van de te betalen of te ontvangen belasting. Als je aangifte gedaan hebt, zal de Belastingdienst een voorlopige aanslag opleggen als er posten opgenomen zijn die de Belastingdienst mogelijk nog nader wil onderzoeken. De Belastingdienst heeft in principe drie jaar de tijd om een definitieve aanslag op te leggen. Om te voorkomen dat je drie jaar moet wachten tot je je belastingen kan betalen, legt de Belastingdienst een voorlopige aanslag op.
 13. Kan ik stukken verwijderen uit het klantportaal? Nee, dit kan helaas niet.
 14. Ik heb stukken in de checklist geüpload onder het verkeerde kopje. Wat nu? Dit is geen probleem. Wij zien niet onder welk kopje je de stukken hebt geüpload. Sla de stukken daarom met een herkenbare naam op. Dit zorgt voor een snellere afhandeling door ons.
 15. Ik ben stukken vergeten in de checklist te uploaden maar ik heb de checklist al wel afgerond. Wat nu? Geen probleem! Stuur ons een mail met als onderwerp “checklist afkeuren” en wij zorgen ervoor dat je de stukken weer kan uploaden.
 16. Hoe lang duurt het voordat de aangifte klaar is? Dat hangt van een aantal factoren af. Ten eerste is het belangrijk dat wij aan de slag kunnen met alle gegevens. Wij stellen eerst de jaarrekening van je onderneming op en dan pas de aangifte. Dit geldt zowel voor de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Daarnaast kan het zijn dat de jaarrekening of aangifte meer tijd kost vanwege een complexer feitenrelaas of vanwege fiscaal technische redenen. Dit is vooraf niet altijd te voorspellen. Daarom hanteren we altijd een streefdatum. We rekenen dit jaar op een doorlooptijd van drie maanden vanaf dat alle gegevens bij ons binnen zijn.