Ieder kwartaal is een groot deel van ondernemend Nederland verplicht om aangifte omzetbelasting (BTW) te doen. Een aangifte omzetbelasting doen is in principe erg eenvoudig. Je kan de aangifte doen via de Belastingdienst software. Vaak kan je ook via je boekhoudpakket aangifte doen. Hoe zorg je ervoor dat je juist aangifte doet? Aan de hand van het boekhoudpakket Moneybird leggen wij het stap voor stap uit.

Stap 1. Zorg gedurende het kwartaal dat je regelmatig je boekhouding bijwerkt zodat je alle inkoopfacturen en bonnetjes hebt verzameld en ingeboekt. Mocht je werken met externe facturen, dan moeten ook deze zijn ingeboekt. Bekijk de factuur goed, zodat je het juiste BTW-tarief overneemt. Zijn er meerdere tarieven van toepassing, splits de boeking dan.

Stap 2. Controleer of je boekhouding volledig is over het kwartaal.

De controle pak je op twee manieren aan. Ten eerste zorg je ervoor dat alle banktransacties gekoppeld zijn met een inkoop- of verkoopfactuur. Mocht je een banktransactie niet kunnen koppelen, betekent het waarschijnlijk dat je nog een factuur of bonnetje moet inboeken. Vervolgens kan je bij het rapport “Kosten per contact” controleren of je de kosten die terugkerend zijn ook daadwerkelijk iedere maand in de administratie staan. Let er wel op dat dit rapport samenhangt met de resultatenrekening en dus bij periodetoerekening ook vermeldt in dit rapport (in plaats van de factuurdatum!).

Stap 3. Controleer of alle BTW-tarieven juist zijn gecontroleerd. Ga in Moneybird naar het rapport BTW-overzicht, selecteer de juiste periode en kies vervolgens voor BTW-overzicht in plaats van BTW Nederland. Je ziet dan per BTW-tarief welke kosten er geboekt zijn. Open in een nieuw tabblad per tarief-soort het overzicht met boekingen. Controleer vervolgens of de juiste facturen daaronder vallen.

Verkoopfacturen: Dienst of levering binnen de EU? Let er op dat er ook een ICP-opgaaf opgesteld dient te worden! Het bedrag dat vermeld staat onder 3b op de aangifte moet hetzelfde zijn als het totaalbedrag op de ICP-opgaaf.

Geen BTW: is er een vrijstelling toegepast? Let op dat een vrijstelling altijd impact heeft op je recht op aftrek van BTW op de inkoopfacturen!

Inkoopfacturen

BTW-tarief Geen BTW: hieronder vallen eten en drinken met relaties genoten in een horeca-gelegenheid, facturen met niet-Nederlandse BTW omdat de aankoop in het buitenland genuttigd is (bijvoorbeeld Franse BTW op benzine), ook kunnen hier verzekeringen en bankkosten onder vallen.

BTW-tarief: Binnen EU: alle kosten die aan jou gefactureerd zijn waarbij de BTW naar jou verlegd is.

BTW-tarief: Buiten de EU: alle kosten van diensten buiten de EU die aan jou gefactureerd zijn. Let op dat bij goederen gekocht buiten de EU dit tarief niet toegepast mag worden als je geen vergunning hiervoor hebt.

Als alle kosten en omzet met het juiste BTW-tarief in de boekhouding staan, dan kan je de aangifte verzenden. De ICP opgaaf kan helaas nog niet via Moneybird ingediend worden. Dit kan via de software van de Belastingdienst. Ook KLIP kan je hierbij assisteren.

Mocht je twijfelen of je de juiste BTW-tarieven toepast in de boekhouding, neem dan contact met ons op of plan een belafspraak!