Moneybird heeft twee belangrijke updates doorgevoerd voor ons als adviseur.

Ten eerste heeft moneybird nu het startscherm uitgebreid met de openstaande taken. Als de taken zijn toegekend aan een medewerker van KLIP dan ziet de medewerker dat ook in dit overzicht staan.

De tweede update is de mogelijkheid om per medewerker toegangsrechten tot een bepaalde boekhouding te geven. Wij willen hier graag gebruik van maken. Dit betekent dat wij eerst alle toegangsrechten zullen gaan intrekken. Vervolgens zullen wij bij de rechten per boekhouding gaan verstrekken aan de medewerker die daadwerkelijk werkzaamheden aan de administratie gaat verrichten. Dit heeft als gevolg dat niet iedere medewerker inzage heeft. Aangezien deze update pas is ingevoerd zullen wij zelf ook tegen wat onverwachte zaken kunnen aanlopen. Zo merkten wij al dat als de rechten worden ingetrokken daarvan direct een mail naar de eigenaar van de boekhouding wordt gestuurd. Hoewel dit verwarring kan veroorzaken, verwachten wij door een beperkt aantal medewerkers toegang te geven de persoonlijke relatie tussen adviseur en ondernemer te versterken. Tevens zal je op de hoogte gebracht worden welke medewerkers inzage hebben in de administratie en met welk doel.

Mocht je hierover vragen hebben, plan dan een kort overleg in via de afsprakenbutton!