Een jaarrekening opstellen is het resultaat van het controleren van de boekhouding en het toepassen van wetgeving. In deze blog beschrijven we het proces dat wij doorlopen om de jaarrekening op te stellen.

Het proces bestaat uit 5 fases. De eerste fase bestaat uit de voorbereiding. In deze fase stellen we een plan van aanpak op en een bedrijfsverkenning. Ook het clientonderzoek in het kader van de Wwft starten wij dan. Het dossier vullen we zonodig aan. Denk hierbij aan het invullen van de klantenkaarten in ons CRM systeem en ons programma voor de jaarrekeningen (Visionplanner). Ook vullen we de organisatiebeschrijving in of aan en slaan we de door jou aangeleverde stukken op.

Vervolgens bepalen wij of de boekhouding samenstelwaardig is. We controleren of er nog onverwerkte banktransacties of ongecategoriseerde boekingen in de administratie staan. Als dit het geval is, zullen we dit ofwel zelf op de juiste post boeken of aan jou doorgeven zodat je dit zelf kan oplossen of ons van nadere informatie kan voorzien. Ook controleren we of het banksaldo op de balans aansluit met het jaaroverzicht of het laatste bankafschrift.

De volgende fase is het controleren van de boekhouding. Hier worden de debiteuren en crediteuren gecontroleerd op juistheid en ouderdom. Als een factuur langer dan de betalingstermijn openstaat, zal hiervoor een verklaring gegeven moeten worden. Ook kijken we of er in het eigen vermogen geen boekingen staan die daar niet in opgenomen mogen worden.

De tweede fase is de BTW-rondrekening opstellen. Hiervoor controleren wij of de juiste BTW-tarieven zijn toegepast. Als bekend is hoeveel BTW betaald had moeten worden, vergelijken we dit met hoeveel er daadwerkelijk aangegeven is (en betaald). Mocht er meer dan €1.000 teveel of te weinig zijn aangegeven, dan stellen wij een suppletie op. Als het bedrag lager is, dan zal het verschil als “suppletie gering belang” meegenomen worden in de volgende aangifte BTW. Om de btw-rondrekening te kunnen opstellen, hebben wij de aangiften BTW nodig over het betreffende jaar. In voorkomende gevallen maken we ook correcties voor prive gebruik en pro rata berekeningen. Dit laatste is het geval bij omzet die vrijgesteld is van BTW.

Na de btw-rondrekening is het tijd voor het activeren van investeringen en het berekenen van de afschrijvingen. De afschrijvingen worden vervolgens ingeboekt in de administratie met een memoriaalboeking. Ook controleren wij of de investering mogelijk in aanmerking komt voor investeringsaftrek. Tenslotte controleren wij overige vorderingen en schulden en het verloop van het kapitaal.

De laatste fase bestaat uit het inlezen van de cijfers in Visionplanner en de jaarrekening uitwerken. Denk hierbij aan de toelichtingsteksten, de opbouw van het eigen vermogen en de fiscale positie.

Met deze stappen hebben wij een goed beeld van jouw onderneming kunnen schetsen en biedt een goede basis voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook voor bijvoorbeeld een hypotheekverstrekker is de jaarrekening van belang.